Loading...
خانه 2020-04-05T07:54:36+00:00

قدمی به آن سوی مرز مدیریت و تکنولوژی در ایران

تجربه سالها مشاوره،ممیزی،آموزش و یادگیری در کنار شما عزیزان به ما آموخت که باید برای پوشش نیازهای فعلی صنعتگران عزیز ما نیز سهم خود را هر چند ناچیز ادا نماییم.در این راستا و با درک شرایط اقتصادی کشور راهکارهایی را آماده نموده ایم تا باعث تسریع در شناسایی عارضه ها و اقدام به موقع بر روی آنها  شود.در کنار فعالیت های عارضه یابی به دلیل عارضه مشترک در همه سازمان های ایرانی در ایجاد یکپارچگی نرم افزاری که در دنیا با نام ERP شناخته شده است ( که در بازار ایران به دلیل تحریم و قیمت بالا داری ریسک زیادی است ) راهکاری مطمئن با قیمتی بسیار پایین آماده نموده ایم.در این راهکار بر اساس استراتژی گلوله برفی پس از مکانیزه نمودن یک فرایند،خود کارشناسان سازمان شما می توانند با استفاده از راهنماهای بسیار کامل و قدرتمند فرایند ساز نسبت به توسعه آن در داخل سازمان اقدام نمایند.

بصورت اجمالی هدف از ارائه راهکار سیستم یکپارچه،استفاده از روشهای کاهش اتلافات ( مفاهیم تولید ناب و … ) ،نیل به ثبات در مشخصه های مهم محصول،مکانیزه نمودن گردش فرم ها و تولید گزارشات در سطح سازمان است.در یک کلام معماری فرایندها باید به گونه ای باشد تا ضمن شناسایی ریسک ها،سازمان را در راستای اثربخشی و کارایی توانمند تر سازد.

کیفیت پردازان فرآیند با 20 سال سابقه،سالها تجربه در پیاده سازی سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار منطبق بر نیازهای سازمان شما دارد.ما با تحلیل فرآیندها،ایجاد پیش نیازها شامل تفکر ناب همراه با متخصصین این حوزه (حذف اتلافات:علت شکست بسیاری از پروژه های BPM و مکانیزه سازی فرآیندها این است که فرآیند ها بدون عارضه یابی و رفع اتلاف و اصلاح وارد سیستم های BPMS می شوند ) و ثبات در کیفیت محصول وارد فاز پیاده سازی BPMS می شویم . و این یکی دیگر از تمایز های ما با شرکت های صرفا نرم افزاری ست . همچنین ما نرم افزارهایی که سازمان هم اکنون استفاده می کند را بررسی می نماییم تا بهترین راهکار را مبتنی بر زیرساخت های موجود سازمان ارائه دهیم .

همکاران استراتژیک ما