داستان‌های موفقیت

داستان‌های موفقیت 2019-05-07T15:48:57+00:00

1- شرکت قطعات یدکی ایران ISP  : اجرای پروژه تولید ناب ، استقرار فرایندهای مدیریت دانش و سامانه صدور اتوماتیک قراردادهای داخلی سازمان در حجم انبوه . هم اکنون در حال طراحی  و استقرار APQP Hub با هدف یکپارچه سازی فرایندهای مهندسی ، بازرسی و تضمین کیفیت هستیم .

یادآوری : طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول یا APQP با هدف یکپارچه سازی فرآیندهای مهندسی ، تولید ، بازرسی و تضمین جهت نیل به خروجی ضایعات صفر و بهبود مستمر در صنایع خودرو سازی آمریکا طراحی شده است . جهت مطالعه بیشتر در خصوص این ابزار و ارتباط آن با ابزارهای آماری در  کنترل فرآیندها به کتاب بین المللی دکتر محمد خانجانی در کتابخانه Google مراجعه فرمایید.

2- شرکت ساپکو ، بخش مدیریت انرژی : قرارداد در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس یکپارچه سازی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات ( بخش کنترل عملیات) و پایش عملکرد مبتنی بر خطوط مبنا و اهداف (Targeting)  بر اساس استاندارد ISO 50001: 2011 انجام شده است. در حال حاضر در حال بازنگری اساسی سیستم با رویکرد یکپارچه و  ویرایش 2018 استاندارد ISO 50001   ( الزامات مدیریت انرژی ) هستیم .

3- شرکت باطری پاسارگاد : سامانه APQP Hub  طراحی و بر اساس تکنولوژی Share point  استقرار یافته است.

4- مذاکره و توافق اولیه با چندین شرکت تولیدی جهت یکپارچه سازی BPMS با نرم افزارهای مالی موجود