مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM 2019-02-28T22:49:24+00:00

مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

کیفیت پردازان فرآیند با 20 سال سابقه ، سالها تجربه در پیاده سازی سیستم های مدیریت  فرآیند کسب و کار منطبق بر نیازهای سازمان شما دارد . ما با تحلیل فرآیندها ، ایجاد پیش نیازها شامل تفکر ناب همراه با متخصصین این حوزه ( حذف اتلافات . علت شکست بسیاری از پروژه های BPM و مکانیزه سازی فرآیندها این است که فرآیند ها بدون عارضه یابی و رفع اتلاف و اصلاح وارد سیستم های BPMS می شوند ) و ثبات در کیفیت محصول وارد فاز پیاده سازی BPMS می شویم . و این یکی دیگر از تمایز های ما با شرکت های صرفا نرم افزاری ست . همچنین ما نرم افزارهایی که سازمان هم اکنون استفاده می کند را بررسی می نماییم تا بهترین راهکار را مبتنی بر زیرساخت های موجود سازمان ارائه دهیم .