همکاران استراتژیک

همکاران استراتژیک 2019-05-07T15:30:57+00:00

کیفیت پردازان فرآیند با سابقه 20 ساله در خدمت گزاری به شما مفتخر همکاری با شرکت و سازمان های ذیل ، در راستای رفع نیازهای شماست :

کلینیک صنعت و معدن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

slm

شرکت BCI academy در کانادا

    شرکت باطری پاسارگاد

    شرکت خدمات بین المللی نوین آموزش