مدیریت دانش الکترونیکی(eKMS)

تشریح محصول

مدیریت دانش الکترونیکی(eKMS)

سامانه طراحی شده در قالب سه فرم ثبت تجارب ، پروژه های موفق و ناموفق و ثبت دانش اقتباسی با قابلیت کنترل توسط مهندس دانش ، نمایش و جست و جو در قالب لیست.

قیمت محصول

مدیریت دانش الکترونیکی(eKMS)

رایگان برای شرکت کنندگان در دوره آموزشی.

ویژگی های محصول

مدیریت دانش الکترونیکی(eKMS)

تحت وب ، یکپارچه شده با بانک اطلاعاتی mysql ، قابل نصب بر روی ویندوز سرور خود سازمان ، کم حجم ، منوی فارسی ، قابل توسعه و اتصال به سایر فرایند ها نظیر فرایند حل مسئله ، ایجاد نقشه دانش ، رتبه بندی بر اساس ریسک از دست دادن دانش ، قابل استفاده با کمترین دانش برنامه نویسی ، کاملا متن باز و بدون پرداخت حق لیسانس.

2019-04-15T11:26:58+00:00