سامانه یکپارچه ایزو(eISO)

تشریح محصول

سامانه یکپارچه ایزو (eISO)

طراحی و معماری یک سازمان بر اساس ماموریتهای محوله و چشم انداز پیش رو در فضای نامتعادل فعلی که ترکیبی از فرصتها و تهدیدات است تلفیقی از هنر و تجربه است.طراحان ما بر اساس ارزیابی های اولیه از سازمان شما پروژه الکترونیکی سازی فرایندهای شما را ارائه و با توجه به منحنی رشد بصورت بلند مدت در کنار شما خواهند بود.

قیمت محصول

سامانه یکپارچه ایزو (eISO)

با توجه به وابستگی شدید این سامانه به بافت سازمان ها (context) محصول به صورت انحصاری برای هر سازمان طراحی می شود.

ویژگی های محصول

سامانه یکپارچه ایزو (eISO)

تحت وب ، یکپارچه شده با بانک اطلاعاتی mysql ، قابل نصب بر روی ویندوز سرور خود سازمان ، کم حجم ، منوی فارسی ، قابل توسعه ، امکان اتصال به سایر سیستم های مالی ، امکان گزارش گیری های متنوع از شاخص های عملکرد و طرح در جلسات بازنگری مدیریت ، چرخه PDCA ، اثر بخشی اقدامات اصلاحی ، قابل استفاده با کمترین دانش برنامه نویسی ، کاملا متن باز و بدون پرداخت حق لیسانس.

2019-04-15T11:36:10+00:00