برگزاری دوره اول کارگاه یک روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

دوره اول سری کارگاه های آموزش پروسس میکر + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش با حضور کارشناسان قطعه سازان و مشاوران برگزار شد

از ویژگی های دوره ، بازدید از استارتاپ های شرکت سامسونگ بوده و مدل سازی فرآیند مدیریت دانش با استفاده از مفاهیم BPMN و ارتباط با بانک اطلاعاتی را می توان برشمرد.

2019-04-15T11:47:14+00:00