برگزاری دوره سوم کارگاه دو روزه نرم افزار متن باز BPMS و مدلسازی فرایند مدیریت دانش

دوره سوم سری کارگاه های آموزش پروسس میکر + ساخت سامانه بومی مدیریت دانش با حضور مدیران و پرسنل پژوهشگاه تاریخ معاصر ایران و پتروشیمی پردیس(عسلویه) برگزار گردید.

از ویژگی های دوره ، بازدید از استارتاپ های شرکت سامسونگ بوده و مدل سازی فرآیند مدیریت دانش با استفاده از مفاهیم BPMN و ارتباط با بانک اطلاعاتی را می توان برشمرد.

2019-04-15T11:53:11+00:00