مدیریت دانش 80-20

اهداف دوره

دوره مدیریت دانش 80-20
  • درک مفاهیم داده ، اطلاعات ، دانش و خرد
  • ایجاد توانایی جهت طراحی فرایندهای مدیریت دانش

مدت دوره

دوره مدیریت دانش 80-20

2 روز

سرفصل های دوره

دوره مدیریت دانش 80-20
  • بررسی فرایندهای تولید دانش و خرد ( فرایند حل مسئله و…)
  • راهکارهای استخراج دانش از خبرگان و اکتشاف دانش ( داده کاوی )
  • نقشه دانش و نحوه طبقه بندی بر اساس ریسک و فرصت
  • بررسی نمونه نرم افزار تحت وب مدیریت دانش در بستر شیر پوینت (Share point)
  • ارائه راهکار جدید تحت وب ( نرم افزار متن باز بدون پرداخت حق لیسانس)
2019-04-15T11:21:11+00:00