دوره عمر سازمان

کلیه سازمان ها اعم از شرکت های خدماتی و یا تولیدی درگیر تصمیم گیری در خصوص میزان اعمال  کنترلهای لازم در فرایندها ، (که طبیتا باعث کندی گردش کارها شده) و در مقابل، تعیین میزان آزادی عمل آنها با هدف افزایش  انعطاف پذیری هستند.دکتر اسحاق ادیزس کتاب ارزشمند چرخه عمر سازمانی را در حدود بیش از 40 سال پیش تدوین نموده و هنوز جز کتاب های پر فروش در این حوزه میباشد. استاد و دوست ارجمندم جناب آقای دکتر سیروس این کتاب را سالهاست ترجمه نموده است .

بررسی بیش از یکصد شرکت در مدت زمان بیست سال فعالیت در ایران مارا به این باور رسانده که کلیه مدیران،اعضای هیات مدیره،کار آفرینان و مشاوران نه یکبار بلکه چندین بار بایستی این کتاب ارزشمند را با تمرکز مطالعه نمایند.بعنوان نمونه بیاد دارم چگونه مدیرعامل یک شرکت در دوره رشد سریع،منابع مالی خود را صرف خرید املاک و مستغلات نمود، بطوریکه برای توسعه محصولات خود در زمان نیاز دچار مشکلات زیاد نقدینگی گردید. هم چنین این کتاب بسیار ارزشمند جهت فرایند تصمیم گیری میتواند بعنوان یک راهنما و مشاور در خدمت تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان قرار گیرد.

در ادامه پادکستی با همین موضوع در خدمت شما قرار می گیرد:

کارشناس:دکتر محمد خانجانی،دوره عمر سازمان،ایزاک ادیزس،بخش 1

2019-11-24T12:54:32+00:00