: بروز خطاهای متعدد در فرآیند عقد و تمدید قرارداد پرسنل و زمان بر بودن این پروسه

شرکت تولیدی با 500 نفر پرسنل  بر اساس شرایط حاکم بر  بازار کار، اقدام به عقد قرارداد کاری سه ماهه با کارکنان خود     می کند. لازمه این کار آن است که هر سه ماه مسئول قراردادها واحد منابع انسانی باید لیست قراردادهایی که باید تمدید یا لغو شوند را بررسی کند و پس از تایید نهایی ، فرم قراردادها را چاپ و با کارکنان شرکت قرارداد کاری را تنظیم کند. زمان اجرایی این پروسه حدود سه روز طول می کشد که احتمال وقوع خطا انسانی نیز وجود دارد لذا این فرایند را با مشکل طولانی بودن زمان (کارایی)  و احتمال خطا کاری (اثربخشی)  مواجه کرده است. با توجه به ارسال یک نسخه از قراردادها به وزارت کار هر گونه خطا می تواند طبعات زیادی داشته باشد.

  • عنوان راهکار: پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر مدیریت فرآیند PQP برای مدیریت گردش قراردادها

تشریح راهکار:

راه حل ارائه شده، پیاده سازی سیستم طراحی شده بر مبنا فرایند تمدید و عقد قرارداد است که بصورت اتوماتیک در هر 3ماه لیست قراردادهایی که باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد را برای مسئول واحد منابع انسانی ارسال می کند. پس از تعیین وضعیت قراردادها، در صورت لزوم قرارداد برای تایید کارمند ارسال شده و در نهایت قرارداد پس از تایید مدیرعامل چاپ می­گردد. کل زمان پروسه تمدید قرارداد (WIP)  با استفاده از نرم افزارPQP به 15 دقیقه کاهش می یابد در حالی که امکان بروز خطا در فرایند کاری نیز کاهش یافته است.

2020-04-18T11:42:02+00:00