بحران کیفی در خودروسازان داخلی . پیش بینی که محقق شد

صنعت خودرو سازی در کشور بدون راهنما

نبود ساختاری مبتنی بر ارزیابی و مربیگری

وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل کار را به جایی رسانده که تقریبا همه روزه خبری به آن اختصاص دارد . از منظر ساختار  ممیزی ها و پایش عملکرد زنجیره تامین در طی  سه دهه گذشته، نشان می دهد خودروسازان فرانسوی در کشور در این حوزه فعالیت های زیربنایی انجام نداده و حتی بعد از پذیرش برجام  و حضور فعالتر شرکت رنو در ایران و طرح ممیزی های لایه به لایه ، پاسخ سریع به مشکلات کیفی و…  امیدها  با خروج یکباره این شرکت در کمتر از 3 سال به ناامیدی تبدیل شد .

تجارب این سالها به ما آموخت  تا زمانی که در مجموعه خودروسازان اعتماد به نفس مشترک شکل نگیرد وضعیت به همین منوال خواهد بود . متاسفانه هنوز هستند مدیران و کارشناسانی که منتظر برگشت خودروسازان  فرانسوی  بوده و  این دور باطل همچنان ادامه دارد. تیم مدیریتی کیفیت پردازان فرایند  تلاش خواهند کرد راهکارهای مناسب برون رفت از این وضعیت اسفبار را پیگیری و عملیاتی کنند.

2022-02-03T06:30:43+00:00